Auktion

Auktionsklockan
Föreningen arrangerar dagligen under säsongen auktioner för de frukt- och grönsaks-
produkter som lämpar sig för auktionshandel.

Våra grönsaksauktioner är en viktig del i vårt koncept och bidrar till snabb hantering,
fräscha produkter och marknadsmässiga priser till gagn både för kunderna och medlems-
företagen.

Ca 40 procent av Odlarlagets försäljning sker med auktionsklocka idag. Resterande
volymer hittar sin väg till kund via fasta veckopriser, aktiviteter, årsavtal, dagspris via
telefon och liknande affärsupplägg.
 
Auktionsklockan
Auktionshandeln bedrivs med neråtgående holländsk auktionsklocka vilket sedan länge
är en internationellt etablerad auktionsmetod som gör det möjligt att hitta ett pris som
balanserar utbud och efterfrågan.

Detta försäljningssätt används internationellt bl.a av spanska, belgiska och franska odlarorganisationer.

Ett fåtal kunder finns på plats i auktionshallen. De flesta kunderna är uppkopplade på
dataledningar och kan göra sina köp från sitt hemmakontor var än de befinner sig.

Grönsaksauktionen äger rum varje vardag kl 15 i auktionshallen på Långeberga
Industriområde i Helsingborg under säsong.

Auktionssäsong är det från de första dagarna i mars till början av november.

Auktionspriser
Varje dag hittar auktionens köpare de priser som matchar deras efterfrågan. Denna
matchning av utbud och efterfrågan går snabbt och resulterar oftast i priser som blir
vägledande för övrig handel med de aktuella produkterna.
undefined
undefined
undefined