Kvalitet & Miljö

Miljö och kvalitetsförbättringar är ett pågående arbete, det finns alltid något att förbättra och utvecklingen går allmänt framåt både gällande odlingsteknik, produktkvalitet och hantering.

Kvalitet.
Medlemsföretagen producerar enligt regelverk uppställt av IP/Globalgap eller Eko/Krav. Förutom egenkontroll görs regelbundna revisioner av externa parter, vilka har mandat att godkänna produktion enligt kvalitetsledningssystemen ovan. Dessa certifieringar är ett minimum och därtill har vi ett flertal medlemmar som jobbar med ytterligare krav i form av miljöcertifieringar och hållbar produktion såsom recirkulation mm. Produkterna håller minimum Svensk/EU/FN kvalitet gällande sortering och stor del av produktionen sorteras under än hårdare krav, tex de produkter som produceras under varumärket ”Odlarna.se”.

Märkning.
Förutom lagstadgad märkning har produkterna en mängd kvalitetsmärkningar såsom Svenskt Sigill, Från Sverige, IP, Global Gap, KRAV, EU-eko, Miljösmart etc.

Spårbarhet.
Lagstadgad spårbarhet efterföljs och en stor del av produktionen märks upp med batch-nummer. IT-system hjälper oss vidare att hitta vägen från försäljningsort bak till odling om så skulle behövas.

Arbetsvillkor.
Arbetsmiljön för den personal som arbetar i medlemsföretagen är viktig för oss. De riktlinjer som FN slagit fast i regelverket Global Compact är ett minimum. De som arbetar i verksamheten skall ha en acceptabel arbetssituation med korrekta löner, arbetstider mm

 

undefined
undefined
undefined