Forsbergs Handelsträdgård AB

Arne Forsberg driver en äppelodling i Teckomatorp.

Odlingen startades 1992 som ett led i tomatodlingens miljötänk. Alltså att det dränagevattnet från växthusodlingen skulle bevattna en äppelproduktion på friland. Detta vatten var ju rikt på gödning och därför en resurs att ta tillvara. Fruktodlingen var på 3 hektar och omfattade tre sorters äpple, Discovery, Amorosa och Jonagored. Dessa tre sorter gjorde att vi fick en jämn arbetsbörda, som kunde integreras med arbetet i växthusen. Numera är 2 hektar avstyckat och har övergått i annans ägo. Idag driver jag själv 1 hektar där jag använder ytterst lite växtskyddsmedel. Gödsling sker till viss del genom tillförsel av kogödsel. Allt för att upprätthålla en biologisk balans i miljön.

Företaget drivs som enskild firma under namnet Arne Forsberg Trädgård.

Kategoriserat under:undefined
undefined
undefined