Kullabygdens Handelsträdgård AB och Rågångens Jordbruk KB

Lars Jacobsen driver växthusodlingar i Viken, Hjälmshult, Ängelholm, Billeberga, Klagshamn, Ystad och USA.

Odlingen startade 1956 av Lars föräldrar Börge och Inga Jacobsen vilka utvecklade jordbruksfastigheten till växthusodling. Mellan 1989 – 2001 drevs anläggningen av bröderna Tomas och Lars. De fördubblade odlingsarealen, införde datastyrning av växthusen för att förbättra kontrollen på växtodlingen. Tomas fick erbjudanden att börja arbeta åt Syngenta, Danmark och sålde sin del av odlingen.
 
När Lars blev ensamägare ville han prova på ett nytt arbetssätt, odla på distans med pålitliga medarbetare som skötte växtproduktionen. Han köpte ett växthus i Ystad, Lars ansåg att distansodling var ett lyckat projekt och började utöka sin verksamhet.
 
Lars Jacobsen driver i dag 6 stycken växthusanläggningar i Skåne. De båda systerföretagen Kullabygdens Handelsträdgård och Rågångens Jordbruk har en total yta på 91 000 m². Lars odlar främst slanggurka, men även ekologisk gurka, snacksgurka och jordgubbar.

Nyfikenheten och intresset för att bedriva odlingsverksamhet på ännu längre distans växte fram. Lars köpte ett växthus i Pennsylvania, USA med odlingsareal på 39000 m².
 
Kvalitetssymbolen Svenskt sigill och KRAV visar och garanterar att odlingarna följer direktiv med miljövänlig inriktning. Odlingarna har datastyrd klimatanläggning som ser till att grödorna får rätt mängd vatten, temperatur, luftfuktighet och solljus. Anläggningarna drivs med fliseldning och har energiväv i taken för att minska på värmeförbrukningen. Vattnet recirkulerar i slutna system för att minska på belastningen av utsläpp i miljön
 
Företaget prioriterar ren, god och trivsam arbetsmiljö för de anställda, vilka har varit kvar eller återkommit flera år, under högsäsongen i företagen. Lars anser att nöjd bra personal är en förutsättning för att få fram en bra produkt.

Kategoriserat under:undefined
undefined
undefined