Mariann och John Wikström

Odlar kålväxter i Åstorp.

Mariann och John Wikström driver ett konventionellt lantbruk med en mindre odling av kålväxter utanför Åstorp. Gården har varit i släktens ägo i 120 år och vitkål har odlats av Marianns föräldrar sedan 1950-talet. Utöver lantbruket driver vi företaget Agro Plantarum, som med specialistkunskap på växtsjukdomar och växtskydd utför diverse försök och forskningsprojekt i flertalet grönsaksgrödor i samarbete med Jordbruksverket, SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning m.fl.

Kategoriserat under:

Hemsida: Mariann och John Wikström  


undefined
undefined
undefined