Om oss

Svenska Odlarlaget är en ekonomisk förening med frukt- och grönsaksodlare från hela Sverige.

Föreningen strävar efter samarbeten, trygghet och effektivitet för kunder, medarbetare och ägare. Denna strävan har resulterat i olika typer av samarbeten med andra odlarföreningar, enskilda odlare och kunder.

Vi är en producentorganisation enligt EU-förordningen för frukt och grönsaker. Detta innebär att vi säljer i stort sett alla produkter som produceras i ägarföretagen och vi följer de förordningar som gäller för att vi ska uppbära stöd enligt EU-förordningen.

Ca 60 procent av våra produkter säljs via fasta veckopriser, prisaktiviteter, årsavtal, dagspris via telefon och liknande affärsupplägg. Resterande 40 procent säljs via vår grönsaksauktion, som är en viktig del i vårt koncept och bidrar till snabb hantering, fräscha produkter och marknadsmässiga priser till gagn både för kunderna och  medlemsföretagen. Läs mer under fliken Auktion.

Under 2013-2014 genomförde vi fusioner med Samodlarna Sverige, BlekingeGrönt och Norrgrönt vilket har gett föreningen en starkare position på den växande marknaden för ekologiska produkter.

Om oss

undefined
undefined
undefined