Vecko-info

Svensk Gurka – Nya plantor men dåligt väder! Tillväxten är något långsam pga väderläget. Produktionen innevarande vecka hamnade på 766 ton och vi är nu troligen inne i säsongens sista topp, därefter går volymerna långsamt nedåt.
Ämnesgurka: Goda Volymer!
Minigurka: Goda Volymer!
Snackgurka: Finnes!
Ekologisk Gurka: Sista omplanteringen är nu igång! Goda volymer väntas. Läs mer

Om oss

undefined
undefined
undefined